Nytt hem för nya filmer

oktober 19, 2009

Onormalt bra och lättillgänglig webbsida för att streema(streama) och ladda ner filmer i divx.

www.nibzter.com

Annonser

http://agency9.se/news/index.php?id=16

Slutproduktion

juni 25, 2008

Igår var det presentation av Spelarkitekternas slutproduktioner, det var många intressanta uppsatser. En stor del av uppsatserna såg jag undertiden som den andra delen gick förlorad i en annan sal.

Mitt examensarbete handlade om Kognitionsvetenskap, spel och marknadsföring. Det var kul och överraskande att gräva ner mig inom de områden jag val och jag har lärt mig många nya spännande saker. Uppsatsen räcker som inspiration för ett stort antal spel och som fakta för en bra grund i spelskapande.

Inriktningen på min uppsats var mer åt det humanistiska hållet än det tekniska. Jag valde den inriktningen då teknik förnyas ständigt och är mindre komplicerat att hitta än den humanistiska fakta som kräven en stor del research.

Nuförtiden ägnar jag inte flera timmar om dagen till att klia mig i huvudet när det kommer till frågan om att benämna mina icke klasrummslagda timmar som praktik eller LiA.

Sista veckan i LiA

Den sista veckan, eller snarare sista veckorna på Tre Art har jag tränat mig i spel och copywriting. Jag är nöjd med mina framsteg, dock mest med idéprocessen. Den skiljer sig lite från speltänket men det beror på att jag är mer orienterad i spel än copywriting.

En designprocess

”Ur kvantitet kommer kvalitet”

En av många idéskapande processer som leder till en bra text, rubrik eller payoff kan vara att genom kvantitet finna kvalitet. Det handlar om att skriva ur sig om det aktuella ämnet, från alla vinklar, vrår och nivåer, högt som låg, emotionellt som rationellt os.v

Det är egentligen samma process som att brainstorma med hjälp av CPS-modellen. Nästa steg i just den här metoden jag har använt handlar om att utveckla några få av de idéer som är bra och har en god idéhöjd. I utvecklandet syns vilken idé som är bäst och vilken som är vettig att presentera.

Några av de saker som är viktigt att tänka på och som är relevant i de flesta sammanhang är: målgrupp, unikitet, relevans och koppling till produkten och dess essens och existens i omvärlden. Det handlar alltså om idéns funktion och genomslagskraft gentemot marknaden.

En smart björn blir stark med rätt verktyg

Några verktyg för att få kött på benen inför en idéprocess är: Dunderhonung, omvärldsanalys, en bra frågeställning kring målgrupp, unikitet och relevans, detta kan ske tillexempel med hjälp av frågorna: vad, när hur, varför, är blir, var, os.v

Komplettering

Att mekaniskt tillverka en idé genom analys och vetenskapligt tillvägagångssätt fungerar också, då krävs föga kreativitet, men det är ett sätt att ta till. Det gäller att analysera vissa områden av idén: före, presens och efteråt, samt att fragmentera alla områden och skapa bra frågeställningar.

Källor: Ur kvantitet kommer kvalitet – Mikael Reidal, Tre Art

Skruva inte med tänderna, använd rätt verktyg

Jag gick in på GamePolitics och spanade, där hittade jag en bild med Barack Obama och GTA IV i en mashup.

Spel, marknadsföring och politik

Barack Obama eller någon av hans anhängare har genomfört en gerillakampanj i L.A, bestående av mashups av Barack Obama och kommersiella mediaproduktioner. Idén är bra och budskapet tydligt. Barack Obama syns tillsammans med frekvent exponerad media. Men med ett eget budskap, Hope.

Barack Obama har dessutom tidigare uttalat sig kritiskt mot GTA IV. Spännande sammanträffande.

Källa: http://www.g4tv.com/thefeed/blog/post/685179/Nugget_From_The_Net_GTH_IV.html

En vag väg

maj 7, 2008

Ett kompletterande val

Valmöjligheter, individer och grupper. Vad människor väljer för att komplettera deras individuella roll eller grupptillhörighet beror på utbudet.

För att nå ett mål, ekonomiskt, social, grupptillhörighetsbaserat, moraliskt, os.v måste människor göra val. Det blir svårare att skapa reklam när grupper, mål och individer os.v blir mer fragmenterade. Det gäller att hitta den gemensamma nämnaren tror jag.

Den gemensamma nämnaren handlar om vanor och beteenden. Vad får människan att ta beslutet och valet att köpa en vara eller klicka på en länk?

Ett attraktivt erbjudande av information, vara eller tjänst som kan komplettera den sociala, ekonomiska, morala eller vad som intresserar målgruppen.

Inspiration: Handlingsteori

Att göra och att vara och att bli

http://www.dlogg.se/

Jag vet inte hur ny den är, men det är första gången jag ser den. Det handlar om en drömtjänst för människor som vill blogga om drömmar.

Nya perspektiv

april 25, 2008

Vore det inte kul att bestämma vinkel själv, när du tittar på en film? Kamera

Kanske inte vinkel, men i alla fall zooma och snurra runt. E.Fisher skickade länken.

Spel och konst

Förövrigt så var jag på ett seminarie om spelkonst, det var på Vetenskaps Festivalen. Någon från Valands konsthögskola pratade kring konst och spel. Han visade bland annat ett modifierat Duke Nukem 3D där spelaren går runt på en konstutställning avformad efter verkligheten och med tillhörande konst. Hindren består av monstren i Duke Nukem 3D och belöningen i form av att efter avklarade monster kunna se de verk som finns på utställningen.


Spel och reklam

Ola som var föreläsare öppnade upp med ett skämt om att det var mest hans egna elever som var där. Må vara sant, men på nästa föreläsning om system var det mer människor utifrån.

Ola pratade bland annat om att ”Syftet styr formen” alltså att syftet skapar spelet. Det finns bland annat flashspel, directorspel, tävlingar, ARG, konsoll, bräd och kortspel att nyttja och korsa för att skapa ett reklamspel.

Sedan pratade ola om olika synsätt på reklamspel. Ola menar att reklambyråer och kunder har oftast en vag bild av vad spelet kan göra. Reklambyråer hoppas på klick och deltagare medans kunder hoppas på ökad försäljning. Slutanvändaren har låga förväntningar eftersom spelet är gratis och hoppas mest på ett kul spel.

En annan intressant sak Ola nämnde var ”Spel handlar om görande”  alltså att vad spelaren gör är det centrala i spelet. Ola pratade även om emergens i spel och vad som händer utanför spelets ramar. Att spelaren ska kunna få ett forum där den diskuterar sina upplevelser och vad som hände den under spelet. För att öka chanserna för att få en viral effekt av spelet kan spelet innehålla te.x omedelbara belöningar, utmaning, lojalitet, humor och originalitet. Det var en lång och intressant föreläsning av Ola Janson

Ett exempel

Den där kameran jag skickade länk till i början. Det är ett exempel på viral. Jag har fått den och nu skickar jag den vidare. Om den hade skickats i marknadsförande syfte hade den kunnat vara en del i en tävling tillexempel.

Kamerans funktion fungerar som ett görande. Och ett läge i spelet kan vara att hitta något genom att zooma och snurra, då är även letandet ett görande. Ett tema skulle kunna appliceras och korsas med Flash. Det skulle kunna ligga ett tematiskt lager över skärmen.

Ett forum för diskussion om vilka fynd och upplevelser de sett skulle kunna finnas på hemsidan för produkten eller tjänsten som ska marknadsföras.

Om tekniken är i fokus utan tema är uppmärksamheten och aktiviteten riktad till tekniken snarare än det som ska marknadsföras.


Spelet medför ett engagemang utöver att leka med tekniken.

Användargenererat innehåll
Sprida kunskap, åsikter och information blir allt vanligare, verktygen för spridningen blir fler och mer. Chansen att tycka, tänka och interagera blir allt vanligare.

Nu för inte så länge sedan surfade jag in på text.nu. Där skrivs om medie och populärkultur med tillhörande länkar. Jag hittade en länk till Time.com där innehållet skulle vara en röstning om vem som är världens mest inflytelserika människa, med folket som jurry.

Glatt överraskad blev jag när jag skådade världens mest inflytelserika människa (nummer 2), enligt Time. Eller snarare enligt de människor som röstade fram honom, speldesignern Shigeru Miyamoto. Skaparen till bland annat Zelda, Super Mario och Donkey Kong.

På time.com hittar jag även en tjänst av Yahoo som heter Buzz. När jag läser mer om tjänsten ser jag texten

”Stories with the highest Buzz Scores may be published on the Yahoo! home page – you can impact what millions will see on Yahoo!”

Alltså de människor som använder tjänsten Buzz kan vänta sig en form av kollektiv belöning i form av att den länk användarna buzzar kanske kommer att visas på Yahoo.

En tycker lite, många tycker lika

User-generated content

Mediebruset ökar, små historier är på ingång.

http://digg.com/ är en sida du som surfare kan digga en sida. Om många surfare diggar samma sida så får den många diggs. Tyvärr går det inte att tagga sidor. Men åsikter från den stora massan visar sig i alla fall.

http://www.glinkster.com är en sida för gamers i liknande stil med digg. Vad som finns på glinkster och inte på digg är möjligheten att sätta tags på sidor. Det finns även ett poängsystem där användare blir belönade för att vara aktiva. Glinkster har även en feature som kallas social bookmarking. Social bookmarking handlar om att spara länkar till intressanta sidor. Du som användare kan se andras bookmarks och andra kan se dina. På det sättet kan andra och du hitta nya länkar.

http://del.icio.us/ är en sida som består av social bookmarks. Du kan dela med dig av dina länkar med hjälp av taggar, det finns även en wishlist funktion där du som användare kan dela med dig av dina önskningar.